Araştırma Hizmetleri

Anasayfa Hizmetlerimiz
Araştırma Hizmetleri

Araştırma Hizmetleri

13.02.2021

 

Yetişmiş personellerimiz ile araştırma projelerinizin tüm deney ve analiz aşamalarına tam destek.

 

Araştırma projelerinde iki türlü hizmet veriyoruz;

¡   Donanımlı laboratuvara sahip ancak Biomark RT-PCR gibi yüksek kapasiteli sisteme sahip olmayan araştırmacılar

¡   Yeterli laboratuvar altyapısına sahip olmayan klinisyenler

A-Z’ye destek!!!

¡  Örneklerin uygun şekilde toplanma yöntemleri hakkında gerekli destek,

¡  DNA/RNA izolasyonları,

¡  BioMark Sistem ile Real Time-PCR deneylerin gerçekleştirilmesi,

¡  Sonuçların analizi (verilerin değerlendirilmesi istatistik analizleri),

Araştırma Hizmetlerimiz de neleri yapmıyoruz;

¡  Çalışmanın fikri, hipotez, kaynak gibi kısımlarda herhangi bir katılımda bulunmuyoruz,

¡  Çalışmanın tartışma ve yorum kısımlarında görev almıyoruz,

¡  Çalışmanın yayına hazırlanması, yazımı ve yayına gönderilmesi aşamalarında bulunmuyoruz

Kısaca; projesinde araştırmacı için zaman alacak kısımları biz yapıyoruz

¡  Çalışmadan artan materyalleri, kayıt ve belgelerini araştırmacıya teslim ediyoruz

¡  Primerleri sentezlettiriyoruz

¡  Çalışmalara katılma imkanı sunuyoruz

               Araştırma Hizmetimizin Avantajları

¡  Zamanınız size kalır

¡  Profesyonel yardım

¡  Tek elden hizmet/malzeme temini

¡  Kısa zamanda A-Z’ye tamamlanmış sonuçlar 

Sonuç:

ž  BioMark Sistem ile hem yüksek hem de orta ve düşük ölçekli çalışmalarınızı çok tasarruf sağlayarak gerçekleştirebilirsiniz

ž  BioMark Sistem ile orta ve büyük ölçekli bütçeler ve konvansiyonel sistemleri ile gerçekleştirilmesi mümkün olmayan çalışmalar sistemin sağladığı tasarruf nedeni ile imkan dahiline gelmektedir

ž  Araştırma hizmetlerimiz ile sisteme sahip olamayan araştırmacılara da sistemin avantajlarını sunabilmekteyiz