Fluidigm yaşam bilimleri alanında verimliliği arttıran ürünler yaratan ve üreten bir firmadır. Özel hücre analizlerini ve endüstriyel boyutta genomik çalışmaları kolaylaştıran ürünleri microfluidic ve kütle sitometrisi temelli olarak geliştirmektedir. Silikon, cam ya da plastik materyallerden üretilen mikro akışkan sistemler üzerine çalışan genç doktora öğrencisi Stephen Quake tarafından 90 larda temelleri atılmıştır. Çalışmalar sonucu entegre mikro akışkan biyolojik materyal işlemleri mümkün hale gelmiş ve bu çığır açacak ürünlerin doğuşunu sağlamıştır.

Günümüzde firma tarafından bu teknoloji üzerine geliştirilen sistemler, binlerce DNA örneğinin ya da yüzlerce genetik belirteçin eş zamanlı, hızlı ve tekrarlanabilir araştırmaların yapılabilmesini sağlamaktadır.
Firmanın ürünleri tek hücre gen ekspresyonu, yüksek kapasiteli SNP genotiplemesi, dijital PCR, mutansyon tespiti ve bir çok farklı genomik çalışmayı saatler içinde ve tek hücre düzeyinde yapabilir kapasitedir.

2014 yılında ise firma tek hücre genomik çalışmalarının yanına tek hğcre protemik çalışmalarını da yapabilecek çok parametreli tek hücre protein analiz sistemi olan CyTOF u eklemiştir. CyTOF 2 kütle sitometresi ile antikor ve metal kompleksleri kullanılarak tek hücre düzeyinde protein analizleri yapılabilmektedir.

Daha detaylı bilgi için…