Dünya nüfusunun artması ve gün geçtikçe azalan doğal kaynaklar çağımız bilim adamlarını arayışlara itmiştir. Son yıllarda adından sık sık bahsedilen “Biyoteknoloji” ye başta tıp, gıda ve sağlık olmak üzere birçok meseleyi çözebileceği ümidiyle bakılmaktadır. 

Biyoteknoloji; canlı organizmaları ve onların yapıtaşlarını sağlık, tarım, gıda ve diğer endüstrilerde kullanan bir tekniktir. 

Biyoteknolojik olarak yeterli bireylerin eğitilmesi, bilimsel açıdan donatılmış vatandaşlar 21. yüzyılda karşı karşıya kaldığımız zorlukları ve fırsatları anlamada son derece önemlidir.

Edvotek’in misyonu yarının araştırmacıları ve liderleri olacak insanların yetiştirilmesine öncülük etmekdir. 

1987’den bu yana Edvotek tek başına biyoteknoloji eğitimine kendini adamıştır. Edvotek’in merkezi,ABD’de National Institute of Health (NIH)’e birkaç dakika mesafede, Maryland Biotechnology Corridor içerisindedir. 

Edvotek Kitlerin Özellikleri

  • Tüm kitler ayrıntılı protokoller içerir, 
  • Kitler son derece kolay bir uygulama sürecine sahiptir, 
  • Deney süreleri ders saatleriyle uyumludur, 
  • Müfredata uygun deneyler içerir, 
  • Kitler için gerekli tüm cihazlar Edvotek’ten sağlanabilir. 

Edvotek Ürün Grupları
1. DNA’ya Giriş 
2. DNA Elektroforezi 
3. İleri DNA Uygulamaları 
4. Polymerase Chain Reaction (PCR) 
5. RNA’ya Giriş
6. Adli Tıp 
7. Genetik Mühendislik 
8. İmmunoloji 
9. İmmünobiyoteknoloji
10. Tıbbi Tanı
11. Enfeksiyon Hastalıkları
12. Kalıtsal Hastalıklar
13. Bitkiler
14. Çevre koruma
15. Proteinler, Enzimler ve Kromotografi
16. AP Biyoloji
17. Laboratuvar cihazları 

 

Daha detaylı bilgi için…