Firma aşağıda belirtilen konularda yenilikçi ve rekabetçi ürünleri ile rutin ve araştırma laboratuvarlarına fayda sağlayacak ürünlerin üretimini ve hizmetlerini sağlamaktadır.

GelRed™ and GelGreen™ Nükleik asit boyaları
EvaGreen™ DNA-DNA bağlanır boya
CF™ boyaları
Mix-n-Stain™ Antibody işaretleme kitleri
NucView™ Caspase 3/7 Enzyme Substrate
AccuClear™ and AccuBlue™ DNA kantitasyon kitleri
PMA™ DNA modifikasyon ajanları
Flow sitometri ürünleri
Hücre biyolojisi ürünleri
Genomik ve Proteomik ürünleri
İn vivo görüntüleme

 

Daha detaylı bilgi için…