Araştırma Proje Hizmetleri

Donanımlı laboratuvarlarımız yetişmiş personelimiz ile araştırma projelerinizin tüm deney ve analiz aşamalarına tam destek

 • Araştırma projenizin örneklerinizi uygun şekilde topluyoruz,
 • Gerekli RNA / DNA izolasyonlarını yapıyoruz,
 • Sizinle birlikte, çalışılacak gen/miRNA ları belirliyoruz,
 • Nano Teknoloji temelli BioMark Sistem ile Real-Time PCR deneylerini gerçekleştiriyoruz,
 • Sonuçları analiz ediyor, değerlendiriyor, istediğiniz tablo ve grafikler haline getiriyoruz,
 • Metod kısmını makaleye uygun halde yazıyor ve sonuçları sizinle birlikte çalışarak yazıyoruz,
 • Artan RNA / DNA örnekleriniz, çalışmaya ait kayıt ve belgeleri size teslim ediyoruz,
 • İsterseniz çalışmaların tüm aşamalarına katılabilirsiniz.
 • Tüm deney ve analizler master ve doktora derecesine sahip elemanlarımız tarfından gerçekleştirilmektedir.

Örnek Araştırma Çalışma Alanları

 • 96³ örnekte 96³ gen ekspresyonu analizi,
 • 96³ örnekte 96³ mutasyon analizi,
 • 96³ örnekte 96³ miRNA ekspresyon analizi,
 • 96 ³ adet miRNA veya miRNA inhibitörünün istediğiniz hücre kültürüne transfeksiyonu,
 • Her bir miRNA transfeksiyonu için 96 adet genin ekspresyon analizi

     Avantajlarınız:

 • Zamanınız size kalır,
 • Profesyonel yardım alırsınız,
 • Her malzemeyi ayrı ayrı satın almazsınız,
 • Altyapı ihtiyacınız yoktur,
 • Çok kısa zamanda sonuç alırsınız,
 • Metod, sonuç, tablo, grafik, resim kısımları tamamlanmış çalışma,
 • Çok sayıda örnek ve hedef çalıştığınız için çalışmanızı iyi dergilerinde yayınlatma fırsatı elde edersiniz,
 • BAP projesinden alacağınız destek çalışma için yeterlidir ayrıcakaynak arayışına girmeniz gerekmez

Araştırma Hizmetleri Broşür